میدونی من کیم‌؟ 
من بچه‌ی بابامم! واضح تر ازین؟ :/

می‌دونی چرا وبلاگ زدم؟
چون بتونم بی‌دغدغه و راحت اینجا بنویسم و خودمو خالی کنم از هیچی و همه چی..
( پس لطفا مزاحم خوشی و ناراحتی من نشو :/ )

میدونی چرا اسم خرگوشکُ واسه خودم انتخاب کردم؟
والا خودمم نمیدونم :|

میدونی چی خیلی بده؟
این‌که چن دقیقه خیلی شیطنت کنی و نفهمی چیشد که یهو چن دقه بعد تبدیل شدی به آرومترین آدم روی زمین که از آرومی زیاد، صدای سلام کردنشم کسی نمیشنوه!

اصلا می‌دونی چیه؟
ما آدما ساخته شدیم واسه درک نکردن همدیگه :)
شاید به هم بگیم درکت میکنما ولی هیچوقتِ هیچوقت همو درک نمی‌کنیم..
( پس از منم انتظار نداشته باش درکت کنم )

***

مؤنث
متولد هفتادُنه
شیطونُ الکی خوش
از طریق نوشتن، اجتماعی
از طریق  حرف زدن،  انفرادی
و دوستدار خـیلی خـیلی سختِ تنهایی
..
تا جایی که موفق باشم، سعی میکنم ناراحتیمو بروز ندم تا ناراحتت نکنم :)